POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument precyzuje i wyjaśnia w jaki sposób Serwis zbiera i wykorzystuje informacje, które Użytkownik zdecydował się udostępnić. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wszelkie praktyki opisane w Polityce Prywatności.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Polityki Prywatności zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Polityce Prywatności nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu, spółka Appk.io spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 35-064 Rzeszów. Dane przekazywane są przez Użytkownika dobrowolnie, np. podczas procesu Rejestracji Konta, są także zbierane automatycznie w późniejszym czasie, podczas korzystania Użytkownika z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, możliwości realizacji usług drogą elektroniczną, korzystania z Serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie, a także usunięcie danych, uniemożliwi zawarcie umowy, realizację usług i korzystania z Serwisu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Użytkownika.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 1. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronach internetowych Serwisu, automatycznie zbierane zostają dane dotyczące wizyty i interakcji z Serwisem, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz wszelkie inne dane jakie wymagane są przez obecne przepisy prawa. Te informacje zbierane są od wszystkich, bez wyjątku, osób korzystających z Serwisu. Dodatkowo pobierane są informacje z plików cookies.


§ 2. Pliki Cookies

Pliki Cookies, tzw. “ciasteczka”, to pliki przechowujące dane o Użytkowniku, przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu tego Użytkownika, za pomocą którego łączy się z Serwisem. Cookies zawierają informacje o sesji, nazwie domeny, czas ich ważności, unikalny numer. Nie zawierają danych osobowych.

Serwis używa trwałych ciasteczek w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i Usług, np. aby potwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Te ciasteczka nie zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może usunąć lub zablokować takie ciasteczko za pomocą ustawień przeglądarki, jednak spowoduje to nieprawidłowe działanie Serwisu. Użytkownik dokonuje zatem takiej decyzji na własną odpowiedzialność.


§ 3. Dane zbierane podczas rejestracji

Aby móc w pełni korzystać z funkcji Serwisu, Użytkownik może dokonać Rejestracji. Podczas Rejestracji pobierane są automatycznie takie dane jak adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie przez Użytkownika i należą do nich adres email.

Przy Rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.


§ 4. Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem

Kontaktując się z Serwisem Użytkownik podaje dobrowolnie adres email.


§ 5. Dane przekazywane przez Użytkownika

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może dokonać Rejestracji i tymsamym utworzyć Konto. Za jego pomocą Użytkownik może stworzyć swój osobisty profil, utworzyć relacje z innymi Użytkownikami, wysyłać wiadomości, wyszukiwać informacje, tworzyć i udzielać się w grupach dyskusyjnych oraz przekazywać dane i treści na wiele innych sposobów. Tworząc profil Użytkownik może podać różne dane osobiste takie jak imię, wzrost, wagę, upodobania, zdjęcie. Informacje te podawane są dobrowolnie i nieobowiązkowo.

 2. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu dostarczenia najodpowiedniejszych usług i spersonalizowanych funkcjonalności. W większości wypadków służą np. do wyświetlenia listy wiadomości danego Użytkownika itp.

 3. Informacje o Profilu są używane przez Serwis głównie do jego prezentacji oraz możliwości jego edycji przez Użytkownika, oraz prezentacji innym Użytkownikom.

 4. Administrator może użyć informacji zawartych w Profilu, bez precyzowania osoby Użytkownika, udostępniając te informacje osobom trzecim. Ma to miejsce np. w przypadku chęci określenia liczby osób, która lubi dane zdjęcie lub film. Dane są wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników stronach internetowych Serwisu, zbierania danych demograficznych, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Serwisu.

 5. Niektóre informacje mogą być widoczne w rezultatach wyszukiwania na stronach Serwisu oraz mogą zostać automatycznie udostępnione zewnętrznym wyszukiwarkom. Dostęp do tych informacji Profilu mogą mieć osoby w żaden sposób nie związane z Użytkownikiem. Do danych udostępnianych w ten sposób należą np. nazwa profilu, wiek i miejsce zamieszkania.

 6. Użytkownik udostępnia i przesyła Materiały Użytkownika w Serwisie na własne ryzyko. Pomimo możliwości ustawień, które ograniczają do nich dostęp, Użytkownik musi mieć świadomość, że żadne zabezpieczenia nie są doskonałe i niemożliwe do złamania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych Użytkowników, z którymi Użytkownik zdecydował się dzielić Danymi i Materiałami. Dlatego też Administrator nie zapewnia i nie gwarantuje że Materiały Użytkownika nie będą wyświetlane przez nieautoryzowane osoby. Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne obejścia środków bezpieczeństwa zastosowanych w Serwisie.

 7. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nawet po usunięciu, kopie Materiałów, Treści i Danych mogą nadal być dostępne w pamięci tymczasowej przeglądarki, na zarchiwizowanych stronach lub w posiadaniu Użytkowników, którzy je skopiowali lub zachowali.

 8. Korzystając z Serwisu, pewne informacje, które Użytkownik podaje lub udostępnia osobom trzecim (np. przyjaciołom lub komuś w grupie dyskusyjnej, na czacie), takie jak dane osobowe, komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy, lub inne informacje, mogą być udostępniane innym Użytkownikom. Takiej wymiany informacji Użytkownik dokonuje na swoje własne ryzyko mając na uwadze fakt, że jeśli ujawni dane osobowe w swoim profilu lub udostępni komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne meteriały, to takie informacje mogą być publicznie dostępne.

 9. Każde nieodpowiednie zbieranie lub używanie informacji jest naruszeniem Regulaminu i powinno zostać zgłoszone Administracji.


§ 10. Wykorzystywanie Danych przez Serwis

 1. Serwis może od czasu do czasu użyć nazwy profilu oraz adresu email Użytkownika w celu wysłania powiadomień dotyczących Usług, używając standardowych metod zaimplementowanych w systemie. Na przykład, jeśli inny Użytkownik prześle nową wiadomość do właściciela Konta, lub też ktoś napisze komentarz do Materiału, właściciel może otrzymać email powiadamiający go o tym fakcie. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie takich powiadomień, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania wiadomości dotyczących Konta nawet pomimo wyłączenia możliwości ich otrzymywania, szczególnie w wypadku wykrytych problemów, naruszeń, ważnych informacji lub zmian w Serwisie.

 2. Administrator oraz Właściciel nie udostępniają informacji kontaktowych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

 3. Właściciel może zostać zmuszony aby wyjawić informacje dotyczące Użytkownika organom władzy, np. w przypadku wezwania sądowego lub dostosowania się do obowiązujących przepisów, w tym na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o Policji. Właściciel zapewnia, że nie ujawnia informacji dopóki nie istnieje całkowita pewności, że prośba o ich udostępnienie wyrażona przez organy władzy lub osobę prywatną jest zgodna z prawem. Dodatkowo, Właściciel może udzielić informacji w przypadku gdy sądzi, iż jest to konieczne wedle obowiązującego prawa, aby chronić interesy lub mienie, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom mającym miejsce poprzez korzystanie z Serwisu lub używając jego imienia, lub zapobiec uszkodzeniom fizycznym.
  Może to obejmować dzielenie się informacjami z innymi firmami, prawnikami, agentami lub agencjami rządowymi.

 4. Jeśli prawa własności do Serwisu, w całości lub części, posiadanych przez Właściciela ulegną zmianie, informacje o Użytkowniku zostaną przekazane nowemu właścicielowi. W każdym przypadku takiego przekazania informacji, informacje o Użytkowniku będą nadal podlegać obecnej Polityce Prywatności.


§ 11. Zmiana lub usunięcie informacji

Dostęp i kontrola nad większością Danych i Materiałów w Serwisie jest możliwa poprzez narzędzia edycji profilu. Użytkownik może modyfikować lub usuwać jakiekolwiek informacje, Dane, Materiały, w każdym momencie. Osoba, która chce usunąć swoje konto w Serwisie może tego dokonać w ustawieniach konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Administratorem. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co wiąże się z usunięciem konta w Serwisie. Usunięte informacje pozostawione zostaną w formie kopii bezpieczeństwa przez okres 40 lat, lecz nie będą dostępne dla Użytkowników. Decydując się na użycie metod komunikacyjnych dostępnych w Serwisie aby przesłać informację innej osobie (np. poprzez napisanie prywatnej wiadomości), zazwyczaj nie jest możliwe usunięcie takiej komunikacji. Nie jest też możliwa zmiana ani usunięcie danych zbieranych automatycznie.


§ 12. Zabiezpieczenie Danych

Administrator podejmuje wszelkie dostępne mu środki ostrożności aby chronić informacje, Dane i Materiały Użytkowników.
Są one umieszczone na zabezpieczonych serwerach znajdujących się za zaporą ogniową. Bazy danych zabezpieczone są przed dostępem przez osoby trzecie. Cała komunikacja z Serwisem odbywa się przez szyfrowane połączenie SSL (Secure Socket Layer), a wszelkie hasła są zabezpieczone najlepszą dostępną metodą szyfrowania z użyciem “soli”, co uniemożliwia ich odczytanie.

Ponieważ wiadomości email nie są uznawane za bezpieczny środek komunikacji, prosimy aby nie przesyłać nam prywatnych informacji emailem.


§ 13. Inne serwisy

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zasady panujące na innych stronach. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności każdej strony, która zbiera informacje o jej użytkownikach. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez Właściciela Serwisu.